De wegenverkeerswet

Is het wettelijk toegestaan?

Na ca 15 jaar zijn runninglights, aan de voorzijde, wettelijk toegestaan. Eindelijk! Zie onderstaand artikel.

Nieuwe verlichting op motoren: (14 december 2012) - Het is op motorfietsen toegestaan om het continu brandend stadslicht te integreren als amberkleurig licht in de richtingaanwijzers. In de praktijk betekent dit dat bij het inschakelen van het stadslicht niet het wit- of geelkleurige stadslicht vanuit de centrale koplamp gaat stralen, maar dat het toegestaan is dat de twee amberkleurige richtingaanwijzers continu gaan branden. Verschillende motorfietsmerken hebben aangegeven in hun nieuwe collectie voor 2013 motorfietsen op de markt te zullen brengen met deze verlichting. De verwachting is daardoor dat deze vaker in het dagelijkse verkeer waargenomen zullen worden. Wettelijke basis: De wettelijke basis is terug te vinden in supplement 13 van VN/ECE Reglement nr. 53 (publicatiedatum 27 december 2011). De aanpassing in de Regeling Voertuigen hierop is pas voorzien voor 1 januari 2014. Helaas kon de verwerking van deze verandering niet eerder doorgevoerd worden. Omdat voertuigen die aan UN-ECE reglementen voldoen niet mogen worden geweigerd verzoeken het Ministerie en het OM in de handhaving met bovenstaande rekening te houden. Bron: Openbaar Ministerie: Dit betekent dus dat de Europese Richtlijnen hier al fiat aan hebben gegeven, maar dat het per 1 jan. 2014 pas in de nationale regeling (Regeling Voertuigen) moet worden aangepast. De politie heeft opdracht gekregen om niet meer verbaliserend op te treden bij bovenstaande constatering.

Knipperen van de richtingaanwijzers bij krachtig remmen wordt zelfs al door veel autofabrikanten gedaan.

Op basis van een regel in de wet dat je bij gevaar de richtingaanwijzers mag laten knipperen, heeft wijlen dhr. Ferdie Gerlo het bij de rechter toegestaan gekregen om het mistachterlicht bij remmen in de mist te laten knipperen.

Knipperen van de remlampen wordt ook al op diverse manieren gedaan door autofabrikanten.